niedziela, 14 lipca 2013

Waiting for the camera...
Witam ponownie! Przydługa przerwa, wbrew pozorom, wcale nie oznaczała, że nic nie malowałem - powyżej przykład, ot, pracuję nad pierwszym Plaguebearer'em w koloracji wyblakłej, chorej skóry. Thrullg do mojej armii gatormenów jest prawie skończony (*jutro zagości na łamach bloga*) a na dodatek posklejałem co nieco, trochę modeli do armii demonów i moich Tau! Co do Nurgle'a.. Malowanie tego modelu jest bardzo przyjemne; Oczywiście to jeszcze Wip, ale bliżej końca niż początku - kontrastem dla jasnych barw modelu jest jego rdzawy miecz, wykrawędziowany ołówkiem, mocno utopiony w AK Water Effect, by się ładnie, chorobliwie lśnił. Jak widać, nie jest tak, że nic nie robiłem... Przerwa wynikała z innego powodu: Sprzedaży aparatu! Mój wysłużony Canon musiał odejść, a na razie czekam na dostawę nowego modelu. Powyższe zdjęcia są więc dość słabe, bo cyknięte prostą cyfrową małpką, niestety.

Welcome again! A bit of a longer brake, but after all, it did not mean that I painted nothing at all - here an example of my continuus work above, first of my Plaguebearers in pallid, sickly skin colors. Thrullg for my gatormen army is almost done as well (*tomorrow he will visit the blog*) and to add to that I actually assembled quite a lot of miniatures for both my custom cut deamons army and my Tau cadre! About Nurgle... Painting this model is very pleasurable; Of course it is still a WIP, but it's closer to the end than the beginning - a contrast for the pallid, pinkish and yellowish tones of the sick skin is delivered by a rusty sword, highlighted with a lead pencil and dipped heavily into AK Water Effect for deliciously sickly look and shine. So you can see, I in fact did quite a bit! The pause in the work comes from a different reason - selling of my camera! My faithful Canon had to go, and for now I am waiting for my new one to arrive. And so, the photos above are rather weak, because they are done with cheap digital cam, sadly.A... I jeszcze sklejony Ripek!

Oh... And the assembled Riptide!