wtorek, 30 września 2014

It's a Joy to Kill!


And finally finished. It was the quickest solid quality painting I did, well, ever. Thing is, I really tried to prove a point to myself and yes, I managed to do so - painting at my local gaming club really make me productive on that field. I don't want to whine on my poor photos and camera, I am already planning to set up a proper tiny little photo studio for this purpose alone, so that is that. Miniature is Killjoy from MalifauX, a bloodthirsty mercenary undead neverborn monstrocity. I am /very happy/ for how this guy turned out to be - I spent quite a lot of hours working on the sickly skin and the base, which is simple but make him pop out a little bit, so that is that. I can now move onto painting another miniatures from my crew, focusing on Sonnia and her witch hunters now, Hope you like it!

I nareszcie ukończony. To było najszybsze malowanie w solidnej jakości jakie kiedykolwiek odwaliłem. Widzicie, chciałem sobie coś udowodnić i udało się - kiedy maluje w moim lokalnym klubie naprawdę udaje mi się być produktywnym na tym polu. Nie chcę znowu narzekać na kiepskie fotki i mój podły aparat... Już zaplanowałem kupno małego, właściwego studia do tych celów, czyli budki bezcieniowej, solidniejszego aparatu i tak dalej. Figurka to Killjoy z gry Malifaux, krwiożerczy, nieumarły nienarodzony potwór! Jestem bardzo zadowolony z tego, jak wyszedł - poświęciłem sporo czasu pracując nad jego zchorowaną skórą i tyleż samo na jego podstawkę, która choć prosta, przynajmniej dobrze się od niego odbija i daje solidny kontrast pomiędzy purpurą a zielenią (niestety, średnio to widać na nieco prześwietlonych fotkach). Teraz mogę się skupić na malowaniu pozostałych członków mojej bandy, przede wszystkim Sonnii oraz jej łowców czarownic. Mam nadzieję, że się podoba!


piątek, 26 września 2014

Witchling Stalker #1 Done! And some joy...
Another miniature done! I am in the zone. This time it's first of... six witchling stalkers. Well, at the very least I am here, I am painting and I am surely feverish with the brush so you can expect more and more models to appear here as long as I will have fuel to actually go on painting. So, sadly, photocamera I am using is a ten cents horrible gear that can barely take a solid photo and sadly it does not show all the details and the work I put into it. Sure, it's /far away/ from the masterclass but I am still pretty happy for it - the effect on the swords took me ages and the miniature have almost ridiculous amount of detail in such a small sculpt. Still, since it is a basic minion, I am washing my hands away and consider it to be done. That is that.

Kolejna figurka gotowa! Dobra passa trwa. Oto pierwszy z... sześciu Witchling Stalkerów. Cóż, przynajmniej jestem tutam, maluje, gorączkowo wymachuje pędzlem, więc możecie się spodziewać zalewu modeli przynajmniej tak długo, na ile starczy mi paliwa. Niestety aparat jakiego używam to dziesięciogroszowy odpad, który ledwo sobie radzi, by strzelić dobrą fotkę krzakom w oddali... Tak więc raczej nie oddaje detali i jakości malutkiego modelu i pracy w niego włożonego. Pewnie, od poziomu mistrzowskiego to odstaje i to o lata świetlne, ale i tak jestem zadowolony - efekt na mieczach zając mi wiele długich godzin a sama figurka, jak na taką małą rzeźbę, posiada sporo malutkich detali. Nadal jest to jednak bazowy minion. Umywam więc ręce i uważam go za skończonego... To wszystko.
And now on the table - Killjoy! A huge, towering monstrocity with a nasty edge to cut the enemies away in swathes required some of my attention. It went out absolutely super fast and in barely a few hours I managed to pull off a huge amount of work on this model. Sure, it is still work in progress but the skin is almost done, lacking final highlight on the muscles and a purplish glaze between the fat flaps. Now still have to do some work on the bandages and of course put on details with the face and the spilled guts... A few extra hours and it will be gloriously done.

A teraz na tapecie - Killjoy!  Ogromna, górująca potwora z paskudnym ostrzem do ścinania wrogów wymagała trochę mojej uwagi. Poszło naprawdę niezwykle szybko i zaledwie w parę godzin łyknąłem masę roboty. Pewnie, to nadal work in progress, ale skóra jest już prawie gotowa - brakuje tylko ostatniego rozjaśnienia na muskułach oraz purpurowego glaze'a pomiędzy fałdami tłuszczyku. Ponadto pozostały bandaże, na razie w trzech miejscach zaledwie posiadające bazę no i oczywiście wzbogacić detalami twarz i wylane flaczki... Kilka dodatkowych godzin i będzie gotowe.

niedziela, 21 września 2014

Shwarzsonne Heinrish ProgressFinally I managed to pull out a brush and paint something! It seems that if I truly want to progress with my painting I need to get out of the house and just aim for my local wargaming club to stay there and just paint - somehow the atmosphere of the public workshop make me actually paint and paint like hell ablaze. And so I picked up my good ol' and trusty Axis Light Panzer Walker "Heinrich" and withing a few hours managed to paint one of its guns, the engine compartment that bind the legs and facing and underbelly of the superstructure. I am pretty happy for the outcome and will gladly work some more on this model...

Nareszcie udało mi się podnieść pędzel i coś zmalować! Wygląda na to, że jakiekolwiek postępy w moim malowaniu zależne są od tego, czy siedze w domu czy wychodzę do mojego lokalnego sklepu slash klubu - jakoś atmosfera publicznego warsztatu dobrze wpływa na moją kreatywnośc, i tak w kilka godzin malowałem jak sam diabeł z ogniem za plecami. I tak oto wyciągnąłem na ladę mój stary wierny model Lekkiego Czołgu Kroczącego Osi "Heinrich", w ciągu kilku godzin malując jedno z jego uzbrojonych 'ramion', silnik który jest również łącznikiem nóg oraz podbrzusze i bok superstruktury. Ogólnie jestem zadowolony z efektu i z radością posiedzę jeszcze trochę nad tym modelem...